Kategorie

Kilka prostych reguł elastycznej współpracy

 

To ważne, aby zawsze było jasne, czego możesz od nas oczekiwać i żądać. Na tej stronie zebraliśmy wszystkie zasady działania Sklepu — zadbaliśmy o każdy szczegół tak, by pomagał uzyskać satysfakcję każdego Klienta. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, bądź upewnić się co do szczegółowych ustaleń, zapraszamy do kontaktu.

Oto nasz wiklinowy regulamin:

Szanowni Klienci,

informujemy, że w dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych.

Regulamin obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 roku włącznie:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl zwanego dalej Sklepem. Składając zamówienie w Sklepie akceptujesz wszystkie poniższe postanowienia. Sprzedaż prowadzi firma WIK-WORLD, z siedzibą pod adresem: 37-420 Rudnik nad Sanem Kopki ul. Górka 16 NIP: 602-008-59-94 , tel. 603610566 , adres e-mail: sklepwiklinowy@wp.pl , zarejestrowana przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

II. ZAMÓWIENIA, OPŁATY I DOSTAWA

1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.sklep-wiklinowy.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez właściciela Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez właściciela Sklepu.

3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Sklep zamówienia.
b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego przyjęte przez Sklep zamówienie na konto Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należnej wysokości

lub


b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

7. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10. Firma WIK-WORLD prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest Faktura VAT lub Paragon

11. Podane wymiary koszy wiklinowych sprzedawanych w Sklepie są wymiarami zewnętrznymi , podanymi przez producenta. Kosze wiklinowe są to wyroby wykonywane ręcznie więc podane wymiary mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od podanych w opisach produktów. Dopuszcza się margines błędu do 2 cm

12. Towar dostarczany jest przez firmy DPD , FEDEX oraz Poczta Polska

13. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru oraz od sposobu dostawy. Informacja na temat dostępności widnieje na karcie każdego produktu. W przypadku kiedy wszystkie zamówione przez Państwa produkty mają status "Na magazynie", towar wysyłamy do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych w weekend lub poniedziałek, towar wysyłamy w ciągu 48 godzin.

Paczki nadawane są tylko i wyłącznie w dni robocze. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu jej doręczenia.

14. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki, adresu, pod jaki ma zostać dostarczona, a także potencjalnych, całkowicie niezależnych od nas i naszych partnerów zdarzeń losowych, jak np. wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, awarie techniczne, itp. W przypadku firm kurierskich czas ten wynosi na ogół 1-2 dni robocze.

III. ZWROTY I GWARANCJE

1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania.

2. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania.

3. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni.

4. Podstawą uwzględnienia reklamacji jest dołączenie przez Zamawiającego dokumentu sprzedaży jaki otrzymał wraz z towarem.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna / sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma WIK-WORLD zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystanie zdjęć oraz treści bez zgody właściciela firmy WIK-WORLD jest surowo zabronione. 

 

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015 roku :

 

I. Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl zwanego dalej Sklepem. Składając zamówienie w Sklepie akceptujesz wszystkie poniższe postanowienia. Sprzedaż prowadzi firma WIK-WORLD, z siedzibą pod adresem: 37-420 Rudnik nad Sanem Kopki ul. Górka 16 NIP: 602-008-59-94 , tel. 603610566 , adres e-mail: sklepwiklinowy@wp.pl , zarejestrowana przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep-wiklinowy.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. ZAMÓWIENIA, OPŁATY I DOSTAWA

 

1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.sklep-wiklinowy.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez właściciela Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez właściciela Sklepu.

 

3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do Sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Sklep zamówienia.

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego przyjęte przez Sklep zamówienie na konto Sklepu.

 

6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

 

a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należnej wysokości

 

lub

 

 

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 

7. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 

8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

10. Firma WIK-WORLD prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest Faktura VAT lub Paragon

 

11. Podane wymiary koszy wiklinowych sprzedawanych w Sklepie są wymiarami zewnętrznymi, podanymi przez producenta. Kosze wiklinowe są to wyroby wykonywane ręcznie więc podane wymiary mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od podanych w opisach produktów. Przyjmuje się margines błędu nie większy niż 2 cm

 

12. Towar dostarczany jest przez firmy Fedex oraz Pocztę Polską

 

WAŻNE !

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient ma prawo sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2. niekompletności przesyłki,
3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, masz prawo zarządać u kuriera sporządzenia protokołu szkody - protokół stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

 

13. Zamówienia indywidualne przyjmowane drogą mailową.

 - Klient skłądając zamówienie indywidualne na kosze niestandardowe wykonywane pod wymiar lub wzór odbiegający od produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży akceptuje regulamin sklepu

- Ze względu na fakt że kosze wykonywane są ręcznie należy przyjąć margines błędu nie większy niż 1 cm od wymiarów podanych przez Klienta.

 

 

III. Opis procedury reklamacyjnej:

 

1.   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail : sklepwiklinowy@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

      -  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

      -  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

      -  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

      -  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro lub w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklepwiklinowy@wp.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

WIK-WORLD

Kopki, ul. Górka 16

37-420 Rudnik nad Sanem

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro  [numery] / Numer zamówienia [numer].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego] (w przypadku allegro)

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

V. Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupu na stronie Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

 -   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 -   w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 -   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

VI. Oświadczenie

Oświadczam, że zobowiązuje się do dostarczenia sprzedawanych przedmiotów bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VIII. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę WIK-WORLD obowiązuje 2-letnia gwarancja producenta, licząc od dnia, kiedy produkt został kupującemu wydany.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna / sprzedaży towarów i usług.

 

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Firma WIK-WORLD zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystanie zdjęć oraz treści bez zgody właściciela firmy WIK-WORLD jest surowo zabronione.

 

GWARANCJA

 

TREŚĆ GWARANCJI:

 

A. Warunki udzielonej gwarancji:

 

1. Gwarantem jakości produktu jest:

WIK-WORLD

Kopki, ul. Górka 16

37-420 Rudnik nad Sanem

2. Firma WIK-WORLD ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Ze względu na nieprofesjonalny charakter wyrobów, gwarancja na wyroby wiklinowe jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa produkt w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy

5. Reklamowany w ramach gwarancji wyrób winien być dostarczony do sprzedawcy, czysty wraz z dowodem zakupu.

 

B. Odmowa przyjęcia reklamacji

WIK-WORLD odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

- dostarczenia produktu brudnego

- stwierdzenia uszkodzenia innego niż wada materiałowa bądź produkcyjna

- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży produktu jak : niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu

 

C. Gwarancją jakości nie są objęte wady

1. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych produktu.

2.  Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta.

 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę WIK-WORLD obowiązuje dwuletnia gwarancja, licząc od dnia , kiedy produkt został kupującemu wydany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Polski.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

1. Organizatorem promocji jest firma WIK-WORLD, z siedzibą pod adresem: 37-420 Rudnik nad Sanem Kopki ul. Górka 16 NIP: 602-008-59-94

2. Promocja adresowana jest do klientów sklepu sklep-wiklinowy.pl, tj. takich konsumentów lub przedsiębiorców, który w jej okresie zakupią na stronie sklepu www.sklep-wiklinowy.pl produkty o łącznej wartości przekraczającej 100 zł brutto  (do kwoty nie wliczane są koszty wysyłki)

3. Promocja rozpoczyna się 17.11.2017 od godziny 00.01 i będzie trwać do 06.12.2017 roku do godziny 23:59 (pod uwagę będzie brana data wpłynięcia zamówienia do sklepu)

4. Promocja polega na dołączeniu do przesyłki i otrzymaniu przez Uczestnika bezpłatnego upominku od firmy WIK-WORLD.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia szczególnych okoliczności.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

 

 

 

 

Odstąpienie od umowy

 

Będąc naszym klientem, oczywiście masz prawo do odstąpienia od umowy (nie należy mylić z reklamacją - choć ta też może skutkować zwrotem towaru). Ty odsyłasz nam towar - my zwracamy Ci pieniądze. Na odstąpienie od umowy polskie prawo daje konsumentowi czas 14 dni od otrzymania towaru i tak też jest w naszym przypadku.

Do odsyłanego towaru proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu (paragon). Możesz takie oświadczenie napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru dostępnego tutaj :

 

Odstąpienie od umowy - POBIERZ

 

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów wysyłki. Jeżeli zwrócisz nam całe zamówienie, zwaracamy też całą kwotę za przesyłkę towaru. Przy zwrocie części zamówienia , zwracamy koszt wysyłki proporcjonalnie - tylko za zwracane towary. Za koszt wysyłki do nas, będziesz musiał zapłacić sam.

 

Zwrot pieniędzy. Zgodnie z prawem, pieniądze musimy zwrócić Ci niezwłocznie , w terminie nie dłuższym niż 14 dni i tak też się stanie.

 

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy nie będziesz miał prawa do odstąpienia od umowy. Sytuacje takie raczej nie odnoszą się do produktów jakie możesz zakupić w naszym sklepie , chyba że przygotowywaliśmy dla Ciebie coś pod indywidualne zamówienie (mowa o tym w regulaminie , punkt V ) .

 

Wszelkie inne informacje znajdziesz w naszym regulamienie, jak również na stronie:

www.prawokonsumenckie.pl

 

 

Polityka Prywatności

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym także w Polsce i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym dla Twojej wygody usunęliśmy z Regulaminu sklepu informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych i zebraliśmy wszystkie informacje w zaktualizowanej Polityce prywatności. W Polityce prywatności znajdziesz informacje jakie dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy oraz dowiesz się o wszystkich przysługujących Ci zgodnie z RODO uprawnieniach takich jak: dostęp do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, skontaktuj się z nami: sklepwiklinowy@wp.pl .

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WIK-WORLD  Grzegorz Szot z siedzibą w Kopkach  przy ul. Górka 16 (dalej „My”, „sklep-wiklinowy” albo „Sklep”) operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.sklep-wiklina.pl (dalej „sklep-wiklinowy”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto dane kontaktowe:

adres e-mail: sklepwiklinowy@wp.pl,

adres pocztowy: WIK-WORLD  Grzegorz Szot, ul. Górka 16 , 37-420 Kopki

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na sklep-wiklinowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia umowy sprzedaży oraz pełnego korzystania ze sklepu-wiklinowego
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta.
 • realizacji umów sprzedaży zawartych poprzez Sklep, portale aukcyjne oraz korespondencję mailową.
 • obsługi reklamacji
 • realizacji wysyłki wybraną przez Ciebie firmą kurierską
 • obsługi zgłoszeń oraz zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem umowy sprzedaży.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu.
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, 
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą:

 • Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, hasło , telefon w przypadku rejestracji konta
 • Imię, Nazwisko, adres, adres email, telefon w przypadku zakupu bez rejestracji

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować umowy sprzedaży.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług transportowych oraz drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

 

Polityka Cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób au­to­ma­tycz­ny żadnych in­for­ma­cji, z wyjątkiem in­for­ma­cji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) stanowią dane in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pliki tekstowe, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony in­ter­ne­to­wej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest operator Serwisu. WIK-WORLD z siedzibą w miejscowości Kopki pod adresem Górka 16.
 4. Pliki cookies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  1. do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Serwisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwalają rozpoznać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Serwisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stronę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do jego in­dy­wi­du­al­nych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użyt­kow­ni­cy Serwisu ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych, co umożliwia ulep­sza­nie ich struktury i za­war­to­ści;
  3. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Serwisu (po za­lo­go­wa­niu), dzięki której Użyt­kow­nik nie musi na każdej pod­stro­nie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa za­sad­ni­cze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­cza­so­wy­mi, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka do czasu wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka przez czas określony w pa­ra­me­trach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użyt­kow­ni­ka.
 6. W ramach Serwisu stosowane są na­stę­pu­ją­ce rodzaje plików cookies:
  1. „nie­zbęd­ne” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ramach Serwisu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pliki cookies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­kry­wa­nia nadużyć w zakresie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  3. „wy­daj­no­ścio­we” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbieranie in­for­ma­cji o sposobie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu;
  4. „funk­cjo­nal­ne” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wybranych przez Użyt­kow­nika ustawień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użyt­kow­nika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użyt­kow­nik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony in­ter­ne­to­wej itp.;
  5. „re­kla­mo­we” pliki cookies, umoż­li­wia­ją­ce do­star­cza­nie Użyt­kow­ni­kom treści re­kla­mo­wych bardziej do­sto­so­wa­nych do ich za­in­te­re­so­wań.
 7. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie służące do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) domyślnie dopuszcza prze­cho­wy­wa­nie plików cookies w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień do­ty­czą­cych plików cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmienione w szcze­gól­no­ści w taki sposób, aby blokować au­to­ma­tycz­ną obsługę plików cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Serwisu. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stronach in­ter­ne­to­wych Serwisu.
 9. Pliki cookies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu końcowym Użyt­kow­ni­ka Serwisu i wy­ko­rzy­sty­wa­ne mogą być również przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Serwisu re­kla­mo­daw­ców oraz partnerów.
 10. Więcej in­for­ma­cji na temat plików cookies do­stęp­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.